Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / พศจ.ปราจีนบุรีแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ

พศจ.ปราจีนบุรีแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ  ดังนี้

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25230

โทรศัพท์  037-454506  โทรสาร  037-454507

 

Check Also

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ …