Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / พศจ.ปราจีนบุรีแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ

พศจ.ปราจีนบุรีแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติราชการ  ดังนี้

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ถนนสุวินทวงศ์  ตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  25230

โทรศัพท์  037-454506  โทรสาร  037-454507

 

Check Also

พศ.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมปรับโครงสร้าง

ผอ.พศ.  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  พร้อมปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานฯ  ใหม่ (รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  ซึ่งขณะนี้  คณะกรรมการ  ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง  ณ  ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการจะรายงานความคืบหน้าให้เพื่อนข้าราชการได้ทราบเป็นระยะ