Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวรับสมัครงาน / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว

คลิ๊กที่นี้ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

คำสั่งเลื่่อนข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๓๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง เลื่อนข้าราชการคลิกที่นี่