Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดตาก เข้ารับการฝึกอบรม

Check Also

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง ๒๐ อำเภอ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ ดูแลพิธีการ ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ …