Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดตาก เข้ารับการฝึกอบรม

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …