Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมตตาเป็นประธานการประชุมมีพระสอนศีลธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๘๔ รูปและนายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายการต้อนรับ

{AG}/20151211{/AG}

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …