Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกประเมินโครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของวัดอย่างมีระบบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด สร้างกิจกรรมให้วัดและชุมชนได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน สามัคคี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชมภาพกิจกรรมที่ออกประเมินทั้งหมดทุกอำเภอได้ที่เว็บไซต์: https://goo.gl/4vvYwM

Check Also

ผอ.พศจ.ลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ ของชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลพบุรี ณ …