Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกประเมินโครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของวัดอย่างมีระบบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด สร้างกิจกรรมให้วัดและชุมชนได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน สามัคคี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชมภาพกิจกรรมที่ออกประเมินทั้งหมดทุกอำเภอได้ที่เว็บไซต์: https://goo.gl/4vvYwM

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …