Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกประเมินโครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของวัดอย่างมีระบบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด สร้างกิจกรรมให้วัดและชุมชนได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน สามัคคี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชมภาพกิจกรรมที่ออกประเมินทั้งหมดทุกอำเภอได้ที่เว็บไซต์: https://goo.gl/4vvYwM

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนแต่งไทย ไหว้พระ ชมวัง เสริมบารมี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนแต่งไทย ไหว้พระ ชมวัง เสริมบารมี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานต่าง …