Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีประชุมและสนองงานคณะสงฆ์
80151

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีประชุมและสนองงานคณะสงฆ์

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล       นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางสาวบงกช กุศลส่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ ในการประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุม

Check Also

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ———————————————————————————————————————————-                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ …