Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจริญชัยมงคลคาถาพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจริญชัยมงคลคาถาพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเมธีวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุจิตน์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …