Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชา

วันที่10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชา โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆะบูชา และการปฏิบัติธรรม “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี มีโดยสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุกูลนารี วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล2 วัดสว่างคงคา โรงเรียนเทศบาล4 รวมทั้งสิ้น 1189 คน ในภาคบ่ายเวลา 15.30 น.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา

Check Also

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี …