Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติโดยประธานกลุ่ม10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติโดยประธานกลุ่ม10

วันที่ 16 มกราคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดพิธีวันครู ครั้งที่4 ประจำปี 2560
ได้รับเกียรติจากท่านมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และอ่านสารวันครู นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา
อ่านสารผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายพนม ศรศิลป์ โดยนายศุภเดช การถักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
มีพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติโดยประธานกลุ่ม10 พระครูสุวรรณสรานุกิจ มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูในครั้งนี้ ณ วัดป่าพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …