Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สอบบาลีสนามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์

สอบบาลีสนามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ รองจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2560 ชั้นประโยค 1-2 และ ป.ธ.3,4 ณ วัดกลาง พระอารามหลวง มี พระภิกษุสามเณรเข้าสอบ ชั้นประโยค 1-2 จำนวน 663 รูป ชั้น ป.ธ.3 จำนวน 221 รูป ชั้น ป.ธ.4. จำนวน 37 รูป รวม 921 รูป นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ พวงเพชร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน ตรวจเยี่ยมและเป็นกรรมการในการเปิดข้อสอบสนามสอบบาลีสนามหลวง

Check Also

พิธีเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดพระนคศรีอยุธยา

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ ชั้นประโยค ๑-๒ - ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ …