Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีเปิดสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)

พิธีเปิดสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี เป็นประธานเปิดสนามสอบ มีผู้ขอเข้าสอบประโยค ๑-๒ จำนวน ๕๔ รูป ประโยค ๓ จำนวน ๔๑ รูป และ ป.ธ.๔ จำนวน ๑๕ รูป และพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๙ วัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอ และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมสนามสอบ

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …