Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีเปิดสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)

พิธีเปิดสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ภาค ๒ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ คณะสงฆ์ภาค ๒ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๒ วัดนิมมานรดี เป็นประธานเปิดสนามสอบ มีผู้ขอเข้าสอบประโยค ๑-๒ จำนวน ๕๔ รูป ประโยค ๓ จำนวน ๔๑ รูป และ ป.ธ.๔ จำนวน ๑๕ รูป และพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๙ วัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกอำเภอ และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมสนามสอบ

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …