Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๔ ปี

พิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๔ ปี

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ ๖๙๔ ปี โดยถือว่าเป็นงานทำบุญประจำปีของวัดอีกงานหนึ่งที่ได้จัดมาโดยต่อเนื่องทุกปี โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างกุศลอุทิศแก่เหล่าบรรพชนผู้สร้างองค์หลวงพ่อโตและวัดพนัญเชิงวรวิหาร อดีตเจ้าอาวาสทุก ๆ องค์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียน/สถาบันต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภช มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมสนองงานในพิธีมอบทุนการศึกษาและดูแลให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก ดังกล่าว

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …