Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก บรรยายถวายความรู้ เกี่ยวกับ การสนองงานคณะสงฆ์แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา การสร้างวัด ตั้งวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายวัด ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำอำเภอ ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระเลขานุการทุกตำแหน่ง ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ในเขต ปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …