Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก บรรยายถวายความรู้ เกี่ยวกับ การสนองงานคณะสงฆ์แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา การสร้างวัด ตั้งวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายวัด ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำอำเภอ ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระเลขานุการทุกตำแหน่ง ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ในเขต ปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …