Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก บรรยายถวายความรู้ เกี่ยวกับ การสนองงานคณะสงฆ์แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา การสร้างวัด ตั้งวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายวัด ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำอำเภอ ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระเลขานุการทุกตำแหน่ง ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ในเขต ปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …