Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก

พศ.จ.พิษณุโลก ถวายความรู้คณะสงฆ์นในเขต อ.เมืองพิษณุโลก
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก บรรยายถวายความรู้ เกี่ยวกับ การสนองงานคณะสงฆ์แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา การสร้างวัด ตั้งวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายวัด ในการประชุมคณะสงฆ์ประจำอำเภอ ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระเลขานุการทุกตำแหน่ง ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ในเขต ปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 9 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว

Check Also

รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม อำเภอห้างฉัตร …