Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และกรรมการวัด จำนวน  ๑๒๐ รูป/คน

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …