Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และกรรมการวัด จำนวน  ๑๒๐ รูป/คน

Check Also

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง  โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” …