Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และกรรมการวัด จำนวน  ๑๒๐ รูป/คน

Check Also

พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะออเจ้า”

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะออเจ้า” ณ บริเวณลานเขตพระราชฐานชั้นนอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี …