Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ลพบุรี ร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
s__38371376

พศจ.ลพบุรี ร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดร่วมปลูกต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลบอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับประดับสถานที่ราชการให้ออกดอกดาวเรืองทันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Check Also

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ———————————————————————————————————————————-                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ …