Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พศจ.ร้อยเอ็ด ดูแลพิธีการ อำนวยความสะดวกคณะสงฆ์และร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการตักบาตรวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) รับบิณฑบาต ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ ธรรมยุต กล่าวสัมโมทนียกถา มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานสนับสนุนประจำสัปดาห์

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์จังหวัดร้อยเอ็ด นอกเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งจัดเป็นประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ดติดต่อกันมาหลายปี โดยเริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

"มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม"
///////////////
ข่าว : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.๑๐๑
ภาพ : ชัยณรงค์ วิชพล พศจ.๑๐๑

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …