Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต โดยหลักเบญจศีล ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ 440 คน

Check Also

พศจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุกออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างเคลื่อนที่

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 เวลา 09.00- 14.00 น.ณ บ้านเลขที่ 25/4 …