Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ
dsc03559_0

พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต โดยหลักเบญจศีล ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ 440 คน

Check Also

51093

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติมหาเถรสมาคม …