Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต โดยหลักเบญจศีล ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ 440 คน

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …