Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

ผอ.พศจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนเรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ และงานอนุรักษ์พุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมประกอบด้วย

- วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีเปิดงานฯ มอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณต่อพระพุทธศาสนา. การเดินแห่โคมไฟ
วิสาขบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
- วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การตอบปัญหาธรรมะ
การบรรยายธรรมะ การวาดภาพธรรมะ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ. ประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม
ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พิธีทำบุญตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน
ณ พระอารามหลวง และวัดทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …