Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์
1935

ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       ปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมสนับสนุนสัปดาห์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปีที่ ๒๖ ตามโครงการพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๓-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Check Also

30909

พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ – เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล …