Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง, วัดซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง , วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม, วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ผลการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …