Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง, วัดซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง , วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม, วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ผลการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Check Also

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พศจ.ร้อยเอ็ด …