Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผอ.พศจ.ลพบุรี ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง, วัดซับจำปา ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง , วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม, วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม ผลการตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Check Also

พศจ.อุดรธานี จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิต จัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา …