Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดลพบุรี โดย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกลุ่มจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง  โดยมี พล.ต อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นประธาน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

 

Check Also

กิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง  โดยคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๑” …