Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดลพบุรี โดย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกลุ่มจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง  โดยมี พล.ต อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นประธาน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

 

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …