Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดลพบุรี โดย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกลุ่มจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง  โดยมี พล.ต อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ เป็นประธาน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๓ จังหวัดลพบุรี

 

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …