Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง และพระมหาศาสนมุณี เลขานุการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดกัทลีพนาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

 

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …