Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ผอ.พศจ.ลพบุรีพร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์

ผอ.พศจ.ลพบุรีพร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัดลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ออกตรวจตราคณะสงฆ์ เพื่อเยี่ยมเยียนสนองงานคณะสงฆ์ ตรวจหนังสือเดินทางและสุ่มตรวจปัสสาวะพระสงฆ์ พระสงฆ์/สามเณร ณ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๑ รูป แบ่งเป็น พระสงฆ์/สามเณร ชาวไทย จำนวน ๘ รูป พระสงฆ์/สามเณร ชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๓ รูป ผลการดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะ และหนังสือเดินทาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการสารเสพติด และเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

ในการนี้ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้ถวายคำแนะนำแด่ พระสงฆ์/สามเณร ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อไป

Check Also

พศจ.นครสวรรค์ ปฏิบัติงานเชิงรุกออกหน่วยบริการเก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างเคลื่อนที่

วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 เวลา 09.00- 14.00 น.ณ บ้านเลขที่ 25/4 …