Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่าแลง ร่วมกับวัดเขาปากช่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ของชาวตำบลท่านแลง   อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีมีนายสุรชัย จตุพรพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน มีนายสงวน จิตพุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ตาลบำรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย  ณ วัดเขาปากช่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …