Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลท่าแลง ร่วมกับวัดเขาปากช่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ขบวนวัวเทียมเกวียน  ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ของชาวตำบลท่านแลง   อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีมีนายสุรชัย จตุพรพงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน มีนายสงวน จิตพุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ตาลบำรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีนี้ด้วย  ณ วัดเขาปากช่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …