Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561

 

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …