Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์  ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  นายธวัฒชัย  ทองสุกนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ในการนี้ได้ถวายความรู้ในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในคณะสงฆ์  ตามมติมหาเถรสมาคม  ณ  วัดโพนสว่าง(โนนสว่าง)  ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๔๐๐  รูป

Check Also

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง ๒๐ อำเภอ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ ดูแลพิธีการ ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ …