Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

ประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์  ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  นายธวัฒชัย  ทองสุกนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ในการนี้ได้ถวายความรู้ในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในคณะสงฆ์  ตามมติมหาเถรสมาคม  ณ  วัดโพนสว่าง(โนนสว่าง)  ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๔๐๐  รูป

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …