Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ประชาชนทั่วจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย

ประชาชนทั่วจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชาชนทั่วจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตามวิถีพ่อ วิถีไทย นำโดยนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี โดยมียอดรวมดังนี้

- วัดที่จัดกิจกรรม ๕๑๕ วัด

- พระภิกษุ/สามเณร ร่วมกิจกรรม ๔,๒๗๔ รูป

- ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๔๖,๔๔๕ คน

- รวมยอดผู้ร่วมกิจกรรมทั่้งจังหวัดสระบุรี ๓๕๑,๑๖๙ รูป/คน

ชมประมวลภาพได้ที่

http://sri.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=326:2016-12-26-04-12-20&catid=90:prachasampan&Itemid=161

ข่าว: ภาณิชดา ศรีแพรศรี/นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …