Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ในการนี้ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Check Also

พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะออเจ้า”

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม “ชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะออเจ้า” ณ บริเวณลานเขตพระราชฐานชั้นนอก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี …