Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ในการนี้ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Check Also

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองมานฉันท์ฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ …