Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
s__32931958

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ในการนี้ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Check Also

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ———————————————————————————————————————————-                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ …