Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
001

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงจำนวนมาก พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

Check Also

30909

พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ – เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล …