Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  มีการถือบวชปฏิบัติธรรม การทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และวัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยูธยา  และในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและพนักงานศาสนการในสังกัด ดำเนินการจัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยูธยา เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และศูนย์กลางระดับจังหวัด ธรรมยุต (วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในการจัดพิธีเวียนเทียนในศูนย์กลางระดับจังหวัดทั้ง ๒ แห่ง มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

Check Also

พศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตักบาตรทุกวันอาทิตย์ ช่วงนอกเทศกาลเข้าพรรษา ณ ลานสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๒๐ น. นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายประยูร จรเจริญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พศจ.ร้อยเอ็ด …