Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗๐ น. จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี  ๒๕๖๐ ครั้งที่ 8

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙ (ธ) เป็นประธาน และนายปิยิน ตลับนาค ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ตักบาตรดังกล่าว มีผู้เข้าเข้าร่วมจำนวน ๕๔๐ คน เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เริ่มพิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้องถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล สวดถวายพรพระ ประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชน ตักบาตร กล่าวถวายภัตตาหาร ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และอนุโมทนา ประกรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …