Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน)
วันนี้ (28 พ.ย.59) เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีปลงผมนาค จำนวน 100 ตน ตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมพิธีปลงผมนาคดังกล่าวจำนวนมาก

Check Also

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๒ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๒ และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๒ และพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระราชธีราภรณ์ และพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี …