Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ได้จัดทำขึ้นตามภารกิจงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ๖ ฝ่าย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๕ รูปคน

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …