Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ได้จัดทำขึ้นตามภารกิจงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ๖ ฝ่าย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๕ รูปคน

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …