Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  โดยกำหนดจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. พิธีปลงผมนาค โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพญาณไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีปลงผมนาค เป็นปฐมฤกษ์ และกล่าวให้โอวาทแก่นาค นายประดับ โพธิกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีบรรพชา - อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ต่อประธานในพิธี และในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๙ น. ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร  ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอุปัชฌาย์ บรรพชาสามเณรทั้ง ๙๔ รูป นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และประกอบพิธีอุปสมบทยังวัดต่าง ๆ จำนวน ๖ วัด ดังนี้ ๑.วัดพนัญเชิงวรวิหาร ๒. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ๓. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ๔. วัดศาลาปูนวรวิหาร ๕.วัดใหญ่ชัยมงคล และ ๖.วัดท่าการ้อง  หลังจากการอุปสมบท พระภิกษุทั้ง ๙๔ รูป จะได้ศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม ตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตลอดระยะเวลา ๑๕ วัน

Check Also

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน …