Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
008

คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายชัยธวัช  เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆาราวาส พระเทพกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองขอนแก่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรม ๗๖๐ คน มีกิจกรรมดังนี้
๑.เวลา ๐๗.๐๐ น.พิธีตักบาตร
๒.เวลา ๐๙.๓๐ น.กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
๓.เวลา ๑๔.๐๐ น.พระสงฆ์ลงปาฎิโมกข์
๔.เวลา ๑๕.๐๐ น.ฟังธรรมเทศนา/เจริญพระพุทธมนต์
๕.เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรมบรรยาย/เจริญพระพุทธมนต์/เจริญจิตตภาวนาข้ามคืน

Check Also

s__10854725

พศจ.ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 6.30 …