Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นายชัยธวัช  เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายฆาราวาส พระเทพกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองขอนแก่น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเข้าร่วมกิจกรรม ๗๖๐ คน มีกิจกรรมดังนี้
๑.เวลา ๐๗.๐๐ น.พิธีตักบาตร
๒.เวลา ๐๙.๓๐ น.กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
๓.เวลา ๑๔.๐๐ น.พระสงฆ์ลงปาฎิโมกข์
๔.เวลา ๑๕.๐๐ น.ฟังธรรมเทศนา/เจริญพระพุทธมนต์
๕.เวลา ๑๘.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น/ฟังธรรมบรรยาย/เจริญพระพุทธมนต์/เจริญจิตตภาวนาข้ามคืน

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …