Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ ครั้ังที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้พระราชปริยัติสุธีรองเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑๒ จังหวัด ได้เยื่ยมชมนิทรรศการและและการแข่งขันทักษะวิชาการ

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …