Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / ข่าวจาก พศจ.สิงห์บุรี

ข่าวจาก พศจ.สิงห์บุรี

ข่าวจาก พศจ.สิงห์บุรี

 

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …