Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / กิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง” 

กิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง” 

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง นำโดย นายบุญสืบ ศรีใส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในกิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง” ระหว่างผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่าง ๆ ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดพัทลุงจัดขึ้นเพื่อเป็นการประสานงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนถึงข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม.

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …