Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / กิจกรรมกาฬสินธุ์ มินิมาราธอน”การแข่งขัน-วิสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา″

กิจกรรมกาฬสินธุ์ มินิมาราธอน”การแข่งขัน-วิสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา″

จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมกาฬสินธุ์ มินิมาราธอน “การแข่งขัน-วิสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ประจำปี 2560 ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …