Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

คลิกที่นีเพื่อดูรายชื่อวัด

Check Also

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

เหตุผลความจำเป็นในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ ผลกระทบในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  คลิกที่นี่