Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / รายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

Check Also

พศ.ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ร่วมทำวัตรเช้า ฟังเทศน์ และถวายภัตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราชาธิวาส

Related