Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมายังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เสด็จเข้าสู่ภายในพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา นายพงศ์ชัย นิรมิตศรีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้มีพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

ข้อมูลและประกาศ คกก. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

จำนวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๐   คลิกที่นี่ สถิติข้อมูลโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1 ปี 2560  คลิกที่นี่ ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  คลิกที่นี่ คำสั่งคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม …