Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพยนต์โฆษณา ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ภาพยนต์โฆษณา ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

ภาพยนต์โฆษณา ชุด "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ภาพยนต์ Motion Infographic  ชุด "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

Check Also

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำฐานข้อมูลระบบทะเบียนพระ …