Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศจ.บึงกาฬรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔

พศจ.บึงกาฬรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ  และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในจังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔ ซึ่งได้รับโล่และใบประกาศดังกล่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …