Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …