Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 12 ต.ค.60คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖

12 ต.ค.60คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครที่มาจากเขตต่างๆ มากกว่า ๕๐๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวในครั้งถัดไป จัดขึ้นที่ วัดคลองบ้านใหม่ เขตดอนเมือง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ #คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

 

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่