Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โดยมีนางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม ในนามคณะผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในการนี้มีผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมในพิธี
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ช่วงค่ำ เวลา …