Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำเว็บไซต์สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

แนะนำเว็บไซต์สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  แนะนำเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่  โดยเน้นข้อมูลเชิงบริการ  ข่าวสารเกี่ยวกับมหาเถรสมาคม  ข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์  ตลอดถึงองค์ความรู้ต่างๆ

 

 

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …