Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แนะนำเว็บไซต์สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

แนะนำเว็บไซต์สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  แนะนำเว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่  โดยเน้นข้อมูลเชิงบริการ  ข่าวสารเกี่ยวกับมหาเถรสมาคม  ข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์  ตลอดถึงองค์ความรู้ต่างๆ

 

 

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่