Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่ กพร.

เอกสารเผยแพร่ กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอนำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
1. หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปี 2560  คลิกที่นี่
2. แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึงคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่

Check Also

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วย พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. …