Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่ กพร.

เอกสารเผยแพร่ กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอนำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
1. หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปี 2560  คลิกที่นี่
2. แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึงคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …