Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่ กพร.

เอกสารเผยแพร่ กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอนำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
1. หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปี 2560  คลิกที่นี่
2. แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึงคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่

Check Also

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเบญจสัตตยานุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา …