Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เอกสารเผยแพร่ กพร.
innovation

เอกสารเผยแพร่ กพร.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอนำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์
1. หนังสือผลงานนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ปี 2560  คลิกที่นี่
2. แผ่นพับการทำความเข้าใจและเข้าถึงคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คลิกที่นี่

Check Also

onb_6289

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๐ พ.ต.ท.พงศ์พร …