Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปิดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

เปิดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการ เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและเปิดปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวถวายรายงาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Check Also

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ …