Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระสังฆราช”

เทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระสังฆราช”

Pic_205820
จัดโครงการ “จากก้อนดินสู่ก้อนบุญ เทิดพระเกียรติ 98 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุครบ 98 พรรษา วันที่ 3 ต.ค.54 สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และวัดบวรนิเวศวิหาร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ตั้งแต่วันที่ 1 -3 ต.ค.54 ทั้งนี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดโครงการ “จากก้อนดินสู่ก้อนบุญ เทิดพระเกียรติ 98 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีเหล่าศิลปินดารา ประชาชน 99 คน ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติในรายการพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 22.20-24.20 น. ในรายการจะมีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระสังฆราช 98 พรรษา โดยร่วมบริจาค สร้างพระอุโบสถดินแห่งแรกของประเทศไทยที่บ้านห้วยยางเหนือ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาถุงยังชีพ จำนวน 4,000 ชุด  เพื่อนำไปประทานให้แก่พระสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี วันที่ 6 ต.ค.นี้ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยน้ำท่วมอย่างหนักในทุกพื้นที่

พระครูสังฆสิทธิกรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคสร้างอุโบสถดินและช่วยน้ำท่วมทุกภูมิภาค ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “โครงการจากก้อนดินสู่ก้อนบุญ” นอกจากนี้ ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช ณ ตึกสามัคคีพยาบาล ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 3 ต.ค. ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.ด้วย.

http://www.thairath.co.th/content/edu/205820

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …